เปรียบเทียบราคาและบริการ
Hosting ที่ให้ครบทุก Features ที่คุณต้องการ ในราคาที่เหมาะสม
ราคาทั้งหมด อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตาม Promotion ทีจัดในขณะนั้นๆ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email support@zyplus.com ตลอด 24 ชม

  Hosting Features
Plan1
Starter
Plan2
Business
Plan3
Developer
Plan4
Enterprise
  Operating System
Microsoft Windows 2000 Server License
  ค่าบริการรายเดือน

500 บาท

1,000 บาท 1,250 บาท
2,500 บาท
    ราคา Promotion ( รายเดือน ) 400 บาท 800 บาท 1,000 บาท 2,000 บาท
    ชำระ 3 เดือน + ค่า setup 500 บาท ( ครั้งแรก ) 1,700 บาท 2,900 บาท 3,500 บาท 6,500 บาท
    ชำระ 6 เดือน free ค่า setup 2,400 บาท 4,800 บาท 6,000 บาท 12,000 บาท
   ชำระ 1 ปี (พิเศษ ชำระในราคาเพียง 10 เดือน) 4,000 บาท 8,000 บาท 10,000 บาท 20,000 บาท
    * ราคาทั้งหมดเป็นราคา Promotion        
  พื้นที่ใช้งาน 100 MB 300 MB 500 MB 1 GB
  อัตราการถ่ายโอนข้อมูล(Data Tranfer)
Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
  Email Account
Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
  Subdomain 5 10 20 40
  Domain Pointer - 2 4 6
  24/7 FTP Access
  Support Microsoft Access
  Support Mysql Database
  Frontpage Extensions
  Hosting Control Panel
  Email Control Panel
  เช็ค Email ผ่านเว็บ
  Support Asp, Asp.net, php, CGI, Perl
  สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บ
  Asp Components
  Weekly Backup
  Shared SSL Certificate
  24/7 Server Monitoring