หากท่านต้องการเปลี่ยน Design ต้องทำอย่างไรบ้าง และเปลี่ยนหรือเพิ่มส่วนไหนได้บ้าง
ท่านสามารถขอเปลี่ยน Design ของ Webbased Mail ได้ โดยแจ้งมาที่ email: support@zyplus.com พร้อม File รูปภาพ logo หรือ Flash และข้อความที่จะเขียน โดยท่านสามารถเปลี่ยน logo และเพิ่ม logo ในส่วนหัวของ Webbased Mail และสามารถเพิ่มข้อความได้ โดยท่านสามารถดูตัวอย่างได้ที่ http://mailzyplus.zyplus.com และจากรูปด้านล่าง